انس‌طلا۲,۰۳۰.۰۶ $
مظنه‌طلا۱۰,۷۲۱,۰۰۰
گرم ۱۸ عیار۲,۴۷۵,۶۰۰
سکه‌بهار‌آزادی (طرح‌قدیم)۲۵,۸۰۱,۰۰۰
سکه‌امامی (طرح‌جدید)۲۹,۳۴۸,۰۰۰
نیم‌سکه۱۵,۴۰۰,۰۰۰
ربع‌سکه۱۰,۴۰۰,۰۰۰
سکه‌گرمی۵,۷۵۰,۰۰۰