انس‌طلا۱,۸۸۹.۲۸ $
مظنه‌طلا۹,۹۰۴,۰۰۰
گرم ۱۸ عیار۲,۲۸۶,۵۰۰
سکه‌بهار‌آزادی (طرح‌قدیم)۲۵,۶۰۱,۰۰۰
سکه‌امامی (طرح‌جدید)۲۸,۸۵۱,۰۰۰
نیم‌سکه۱۵,۶۵۰,۰۰۰
ربع‌سکه۱۰,۶۵۰,۰۰۰
سکه‌گرمی۶,۳۸۰,۰۰۰