انس‌طلا۲,۰۳۲.۶۶ $
مظنه‌طلا۱۲,۴۵۶,۰۰۰
گرم ۱۸ عیار۲,۸۷۷,۱۰۰
سکه‌بهار‌آزادی (طرح‌قدیم)۳۱,۶۲۵,۰۰۰
سکه‌امامی (طرح‌جدید)۳۳,۵۵۴,۰۰۰
نیم‌سکه۱۸,۸۵۰,۰۰۰
ربع‌سکه۱۱,۸۰۰,۰۰۰
سکه‌گرمی۶,۰۰۰,۰۰۰