انس‌طلا۲,۳۳۳.۴۷ $
مظنه‌طلا۱۴,۹۸۹,۰۰۰
گرم ۱۸ عیار۳,۴۶۰,۴۰۰
سکه‌بهار‌آزادی (طرح‌قدیم)۳۷,۶۹۵,۰۰۰
سکه‌امامی (طرح‌جدید)۴۱,۵۰۸,۰۰۰
نیم‌سکه۲۳,۳۰۰,۰۰۰
ربع‌سکه۱۵,۳۰۰,۰۰۰
سکه‌گرمی۷,۲۰۰,۰۰۰