انس‌طلا۲,۳۹۲.۳۹ $
مظنه‌طلا۱۵,۹۳۸,۰۰۰
گرم ۱۸ عیار۳,۶۸۰,۵۰۰
سکه‌بهار‌آزادی (طرح‌قدیم)۴۰,۰۲۰,۰۰۰
سکه‌امامی (طرح‌جدید)۴۳,۰۹۱,۰۰۰
نیم‌سکه۲۵,۵۰۰,۰۰۰
ربع‌سکه۱۵,۵۰۰,۰۰۰
سکه‌گرمی۷,۰۰۰,۰۰۰