انس‌طلا۲,۳۴۹.۸۱ $
مظنه‌طلا۱۴,۷۵۸,۰۰۰
گرم ۱۸ عیار۳,۴۱۰,۴۰۰
سکه‌بهار‌آزادی (طرح‌قدیم)۳۸,۰۳۰,۰۰۰
سکه‌امامی (طرح‌جدید)۴۰,۹۸۰,۰۰۰
نیم‌سکه۲۳,۵۰۰,۰۰۰
ربع‌سکه۱۵,۴۰۰,۰۰۰
سکه‌گرمی۶,۹۰۰,۰۰۰